W badaniach epidemiologicznych analizowano już wcześniej związek konsumpcji orzechów z ryzykiem zachorowania na  różne typy nowotworów złośliwych. Wyniki były jednak niejednoznaczne. Aby ocenić, czy spożywanie orzechów istotnie wpływa na ryzyko nowotworów, przeprowadzona została meta-analiza badań, do której włączono 33 badania epidemiologiczne w ramach których zdiagnozowano ponad 50 tys. zachorowań na nowotwory złośliwe. W porównaniu z najniższym poziomem spożycia, u osób konsumujących najwięcej orzechów zaobserwowano 10% spadek ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe, RR=0.90 (95%CI=0.85-0.95). Obniżenie ryzyka było szczególnie istotne w przypadku nowotworów przewodu pokarmowego, gdzie spadek ryzyka wyniósł 17%, RR=0.83 (95%Ci=0.77-0.89). Zaobserwowany spadek ryzyka zachorowania na nowotwory był proporcjonalny do wzrostu spożycia orzechów i wyniósł 10% dla wzrostu konsumpcji o każde 20 gramów dziennie. Wyniki przeprowadzonej meta-analizy jednoznacznie wskazują na ochronny wpływ spożycia orzechów, co może być skutecznym elementem  profilaktyki przeciwnowotworowej.

[artykuł przygotował Piotr Wojtyś korzystając z danych: https://cebp.aacrjournals.org/content/29/3/565?utm_source=ETOC+Master&utm_campaign=57592fb5b5-EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_04_02_59&utm_medium=email&utm_term=0_aae0ec8d4d-57592fb5b5-160987253]