Czy jakość diety wpływa na prognozy odnośnie przeżywalności po diagnozie nowotworu jajnika? Odpowiedź na to pytanie była celem badania Ovarian Cancer Prognosis And Lifestyle (OPAL), którego wyniki opublikowane zostały na łamach Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention.

Jakość stosowanej diety oszacowano przed diagnozą choroby oraz 12 miesięcy po rozpoznaniu nowotworu złośliwego. W badanej populacji z powodu nowotworu złośliwego jajnika zmarło, w  ciągu ponad 4 lat obserwacji, 278 kobiet. Jakość diety przed i po diagnozie nie wpływała na przeżywalność po diagnozie nowotworu. Poprawa sposobu odżywiania się zarówno przed, jak i po diagnozie, również nie wpływała na ryzyko zgonu.

Jakość diety ma istotny wpływ na wiele aspektów naszego zdrowia, jednak wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że nie ma ona wpływu na prognozy odnośnie przeżywalności po diagnozie nowotworu złośliwego jajnika.