Nowotwory złośliwe gruczołu krokowego to drugie co do częstości występowania nowotwory u mężczyzn w skali świata. Na podstawie wcześniejszych badań epidemiologicznych zasugerowano klika ekspozycji zawodowych, które mogą zwiększać ryzyko zachorowania. Celem analizy, której wyniki opublikowane zostały na łamach „Journal of Cancer Prevention”, był przegląd obejmujący artykuły opublikowane w latach 1996-2015 dotyczące wpływu zawodowych czynników ryzyka zachorowania na nowotwór prostaty. Do analizy włączono 168 badań epidemiologicznych z ogólną liczbą ponad 90 tysięcy przypadków nowotworów gruczołu krokowego. Zbadano następujące czynniki ryzyka: pracę rolnika, ekspozycję na pestycydy (z podziałem na chloroorganiczne i fosforoorganiczne), karbaminiany i triazyny, ekspozycję na chrom, kadm, płyny do cięcia, akrylonitryl, pracę w przemyśle gumowym, wpływ wibracji całego ciała, pracę nocną, pracę personelu lotniczego, ekspozycję na promieniowanie jonizujące oraz aktywność fizyczną w związku z pracą zawodową.

Podwyższone ryzyko zachorowania na nowotwór gruczołu krokowego wykazano w związku z narażeniem na pestycydy (wzrost o 15%, RR = 1.15, 95%CI = 1.01–1.32), chrom (wzrost o 19%, RR = 1.19, 95%CI = 1.07–1.34), pracą na nocnej zmianie (wzrost o 25%, RR=1.25, 95%CI=1.05-1.49) oraz pracą pilota (wzrost o 41%, 95%CI=1.02-1.94). Wpływ ochronny w postaci spadku ryzyka o 13% wykazano dla aktywności fizycznej w związku z pracą zawodową (RR=0.87, 95%CI=0.81-0.94).  Na podstawie przeprowadzonej analizy literatury potwierdzono związek pomiędzy niektórymi sugerowanymi wcześniej ekspozycjami w miejscu pracy a ryzykiem zachorowania na nowotwór gruczołu krokowego.

[artykuł przygotował Piotr Wojtyś na podstawie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6619854/]