Ekspozycja na pole magnetyczne o bardzo niskiej częstotliwości nie powoduje wzrostu ryzyka zachorowania na nowotwory mózgu u dzieci. Wynik jest efektem analizy typu „pooled” 10 badań na podstawie danych z lat 1960-2001.