Stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych jest powszechnym zjawiskiem, jednak ich wpływ na proces kancerogenezy nie jest jednoznacznie wyjaśniony. W badaniu prospektywnym przeprowadzonym przez amerykański Narodowy Instytut Zdrowia (AARP Diet and Health Study) analizowano wpływ stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych na ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe (czas stosowania: nigdy/ 1 roku, 1-4 lata, 5-9 lat, =10 lat). Przeprowadzono standaryzację względem najistotniejszych czynników ryzyka zachorowania. Wyniki badania wskazują na 3% obniżenie ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe ogółem w związku ze stosowaniem doustnej antykoncepcji (HR=0.97, 95%CI=0.95-0.99). Proporcjonalne zwiększenie redukcji ryzyka przy  dłuższym czasie stosowania zaobserwowano dla nowotworów złośliwych trzonu macicy, jajnika oraz nerki. Długotrwałe stosowanie doustnej antykoncepcji wiąże się z redukcją ryzyka zachorowania na chłoniaki i nowotwory pęcherza moczowego oraz wzrostem ryzyka zachorowania na nowotwory trzustki. Dla większości umiejscowień (w tym dla piersi) nie zaobserwowano związku pomiędzy stosowaniem doustnych środków antykoncepcyjnych a ryzykiem zachorowania na nowotwór złośliwy. Ochronny efekt doustnej antykoncepcji może wynikać ze związanej z jej stosowaniem obniżonej produkcji i ekspozycji na endogenny estradiol wydzielany w czasie cyklu miesiączkowego. Biorąc pod uwagę powszechność stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych oraz zmieniający się skład, kolejne badania epidemiologiczne są konieczne, aby w pełni zrozumieć ich chemoprewencyjny wpływ.

Tabletki Antykoncepcyjne, Cops, Antykoncepcja, Pigułki
[przygotował Piotr Wojtyś na podstawie: https://academic.oup.com/aje/article/187/8/1630/4831127]