Rola otyłości oraz zmiany masy ciała w rozwoju nowotworów złośliwych piersi jest kompleksowa i nie do końca wyjaśniona. W badaniu przeprowadzonym w populacji EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) analizowano wpływ długotrwałych zmian masy ciała na ryzyko nowotworu piersi w zależności od wartości Indeksu Masy Ciała (BMI) w wieku 20 lat, statusu menopauzalnego, stosowania hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) oraz statusu receptorów hormonalnych. 

W czasie trwania badania w populacji 150 257 kobiet rozpoznano 6532 przypadki nowotworów złośliwych piersi.  W porównaniu do kobiet o stabilnej masy ciała, u kobiet z długotrwałym przybraniem masy ciała (powyżej 10 kg) zaobserwowano wzrost ryzyka zachorowania na pomenopauzalne nowotwory piersi. W przypadku kobiet szczupłych w wieku 20 lat ten wzrost ryzyka wyniósł ponad 40%, u kobiet stosujących HTZ ponad 20%, u kobiet niestosujących HTZ 40%, natomiast w przypadku kobiet charakteryzujących się pozytywnymi receptorami estrogenowymi i progesteronowymi, prawie 50%.

Wyniki przeprowadzonego badania wyraźnie wskazują na wzrost ryzyka nowotworów piersi po menopauzie  w populacji kobiet, u których długotrwałe wystąpiło przybranie  masy ciała.