Odpowiednia liczba godzin snu ma istotny wpływ na stan naszego zdrowia. Nie wykazano jednak do tej pory jednoznacznie, czy liczba godzin snu wpływa na umieralność na nowotwory złośliwe. W związku z tym przeprowadzono meta-analizę 14 badań kohortowych (866 877 osób badanych, 43 021 rozpoznanych nowotworów złośliwych) analizujących ten związek. Wyniki wskazują, że u osób śpiących krócej niż 7 godzin na dobę obserwuje się niewielki, nieistotny statystycznie, wzrost ogólnego ryzyka zgonu z powodu nowotworów złośliwych. Jednak u osób śpiących od 4 do 5 godzin na dobę notuje się 8% wzrost ryzyka zgonu z powodu nowotworów złośliwych (RR=1.08, 95%CI=1.02-1.13). Ciekawą informacją jest to, że niewielki wzrost ogólnego ryzyka zgonu obserwuje się także u osób śpiących średnio dłużej niż 8 godzin na dobę. Dalszych szczegółowych badań wymaga wyjaśnienie przyczyn zaobserwowanego związku pomiędzy zbyt krótkim oraz zbyt długim snem a wzrostem ryzyka zgonu z powodu nowotworów złośliwych.

[przygotował Piotr Wojtyś w oparciu o: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p...]