Czy dieta prozapalna (z dużym udziałem kwasów omega-6, tłuszczów trans oraz cukru) może zwiększać ryzyko nowotworów złośliwych jelita grubego i odbytnicy? Odpowiedź na to pytanie było celem analizy przeprowadzonej w ramach projektu  EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) study. W populacji 476 160 osób zdiagnozowano w ciągu 14 lat obserwacji 5 991 przypadków nowotworów jelita grubego i odbytnicy (3 897 przypadków nowotworów jelita grubego i  2 094 przypadki nowotworów odbytnicy).  Potencjał prozapalny diety oszacowany został na podstawie wskaźnika zapalności diety ISD (Inflammatory Score of the Diet). Dodatkowo analizowano wyniki profilu zapalności IPS (Inflammatory Profile Score) w którym uwzględniono wskaźnik ISD, poziom aktywności fizycznej oraz fakt występowania otyłości brzusznej. W badanej populacji dieta prozapalna wiązała się ze wzrostem ryzyka zachorowania na nowotwory jelita grubego i odbytnicy, w tym szczególnie na nowotwory złośliwe jelita grubego. W części populacji charakteryzującej się najwyższymi wartościami wskaźnika ISD zaobserwowano 15% wzrost ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe jelita grubego (HR=1.15, 95%CI=1.04-1.27), szczególnie istotny u mężczyzn. Jednocześnie nie wykazano związku pomiędzy wartościami wskaźnika ISD a ryzykiem nowotworów odbytnicy (HR=0.99, 95%CI=0.83-1.17). Również wysoka wartość IPS w przeprowadzonym badaniu wiązała się wyższym ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy. Zaobserwowany związek dotyczył szczególnie nowotworów jelita grubego u mężczyzn. Wzrost ryzyka wyniósł ponad 60% w przypadku nowotworów jelita grubego dla obu płci łącznie (HR=1.62, 95%CI=1.31-2.01), natomiast ryzyko nowotworów jelita grubego u mężczyzn z wysokimi wartościami miernika IPS było ponad dwukrotnie wyższe w porównaniu do zagrożenia tymi nowotworami u mężczyzn charakteryzujących się niskimi wartościami IPS (HR=2.11, 95%CI=1.50-2.97). Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że bardziej prozapalna dieta oraz prozapalny profil zwiększają ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy, w tym szczególnie ryzyko nowotworów jelita grubego u mężczyzn.

[artykuł przygotował Piotr Wojtyś na podstawi: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31945199]