Celem analizy, której wyniki opublikowane zostały na łamach „American Journal of Epidemiology”, było oszacowanie wpływu ekspozycji w miejscu pracy na opary spawalnicze, chrom sześciowartościowy (chrom VI) oraz nikiel na ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe płuca. Badanie przeprowadzono w grupie 3 418 przypadków nowotworów płuca oraz 3 488 osób w grupie kontrolnej (w zawodzie spawacza pracowało kiedykolwiek 800 osób wśród przypadków nowotworów płuca oraz 645 osób tworzących grupę kontrolną). Wysoka ekspozycja na badane czynniki wiązała się w analizowanej grupie ze wzrostem ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe płuca. Zaobserwowany wzrost ryzyka w grupie eksponowanej (w relacji do osób, które nie były narażone na dany czynnik) wyniósł odpowiednio: 55% dla oparów spawalniczych (OR=1.55, 95%CI=1.17-2.05), 85% dla chromu VI (OR=1.85, 95%CI=1.35-2.54) oraz 60% dla niklu (OR=1.60, 95%CI=1.21-2.12). Wraz ze wzrostem skumulowanej ekspozycji na opary spawalnicze oraz czasu ekspozycji na chrom VI oraz nikiel rosło proporcjonalnie ryzyko nowotworów płuca. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że ekspozycje na opary spawalnicze, chrom VI oraz nikiel mogą wpływać niezależnie od siebie na ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe płuca u osób pracujących w zawodzie spawacza.

[artykuł przygotował Piotr Wojtyś korzystając ze źródeł: https://academic.oup.com/aje/article-abstract/188/11/1984/5561427?redirectedFrom=fulltext]