Wpływ poziomu witaminy D na ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe (wątroby oraz jajnika) był celem analiz, których rezultaty opublikowane zostały na łamach „Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition” oraz „British Journal of Nutrition”.

Dotychczasowe badania nad wpływem poziomu witaminy D na ryzyko nowotworów wątroby dały niejednoznaczne wyniki. W celu wyjaśnienia, czy taki związek faktycznie istnieje, przeprowadzono meta-analizę 6 niezależnych badań prospektywnych. Wzięło w nich udział łącznie ponad 60 tys. osób, w której to populacji zdiagnozowano 992 przypadki nowotworów złośliwych wątroby. Przeprowadzona analiza jednoznacznie wskazała na ochronny wpływ wysokiego poziomu witaminy D z oszacowaną redukcją ryzyka sięgającą ponad 20% (RR=0.78, 95%CI=0.63-0.95). Wraz ze wzrostem stężenia witaminy D o każde 10 nmol/l, ryzyko spadało o 8% .  

W drugim badaniu wykonano meta-analizę 29 badań, w której oszacowano wpływ poziomu witaminy D oraz produktów nabiałowych i wapnia na ryzyko nowotworów jajnika. Wysoki poziomi witaminy D pochodzącej z diety wiązał się z 20% redukcją ryzyka zachorowania (RR=0.80, 95%C=0.67-0.95), przy czym wzrost spożycia o każde 100 gramów dziennie to 8% redukcja ryzyka. Przy pomiarze poziomu witaminy D w organizmie, wysoki jej poziom wiązał się z 16% redukcja ryzyka zachorowania (RR=0.84, 95%CI=0.72-0.97).

Cytowane powyżej badania wskazują na ochronny wpływ wysokiego poziomu witaminy D w organizmie na zagrożenie nowotworami wątroby oraz jajnika.

[tekst przygotował Piotr Wojtyś na podstawie:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32229457 i https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32189606]