W artykule opublikowanym na łamach Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention analizowano wpływ modyfikowalnych czynników ryzyka związanych ze stylem życia na ryzyko zgonu po diagnozie nowotworu piersi w ciągu 10 lat od jego diagnozy. Do analizy włączono ponad 120 tys. kobiet ze zdiagnozowanym nowotworem złośliwym piersi. W ciągu 10 lat w badanej populacji wystąpiło prawie 17 tys. zgonów, z czego przyczyną 8 554 zgonów był nowotwór piersi.

Wyższe ogólne ryzyko zgonu zaobserwowano u kobiet: charakteryzujących się wartościami Indeksu Masy Ciała BMI =30 (wzrost ryzyka o 19%) oraz palących papierosy (wzrost o 37%).

Z kolei niższe ryzyko zgonu wykazano w populacji kobiet: aktywnych fizycznie (spadek ryzyka o 57%), charakteryzujących się późniejszym wiekiem (≥30 lat) pierwszego porodu (spadek o 21%), stosujących kiedykolwiek doustne środki antykoncepcyjne (spadek o 9%) oraz stosujących kiedykolwiek hormonalną terapię zastępczą (spadek o prawie 40%).

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają wpływ modyfikowalnych czynników ryzyka związanych ze stylem życia na ryzyko zgonu w ciągu 10 lata po diagnozie nowotworu piersi. Na siłę zaobserwowanej zależności nie wpływał status receptorów estrogenowych.