Niewiele istnieje danych epidemiologicznych na temat wpływu modyfikowalnych czynników ryzyka zachorowania na chłoniaki. W ramach badania European Prospective Investigation into Cancer nad Nutrition przeprowadzona została analiza wpływu stylu życia na ryzyko zachorowania na chłoniaka Hodgkina (HL, Hodgkin lymphoma) oraz na inne chłoniaki (NHL, non-Hodgkin lymphoma). W populacji ponad 450 tys. osób, w czasie średniego czasu obserwacji 15 lat, zdiagnozowano 2 999 przypadków chłoniaków (132 przypadki HL oraz 2 746 przypadków NHL).

Na indeks zdrowego stylu życia (HLI, healthy lifestyle index) składają się dane na temat palenia papierosów, spożycia alkoholu, diety, aktywności fizycznej oraz indeksu masy ciała (BMI). Im wyższa wartość HLI, tym styl życia bardziej zbliżony do „zdrowego”.

W przypadku chłoniaków HL, wyższa o 1 punkt wartość indeksu HLI wiązała się w badanej populacji z ponad 20% obniżeniem ryzyka zachorowania, przy czym na wartość ryzyka wpływ miało głównie palenie papierosów, z marginalnym wpływem diety. Elementy stylu życia nie wpływały natomiast na ryzyko zachorowania na chłoniaki NHL.

Wyniki przeprowadzonego badania sugerują że styl życia, za wyjątkiem wzrostu ryzyka chłoniaków typu HL u osób palących papierosy, nie wpływa na poziom ryzyka zachorowania na chłoniaki różnego typu.