Celem badania kohortowego przeprowadzonego w duńskiej populacji  Diet, Cancer and Health' była analiza wpływu konsumpcji ryb (ogólnej, ryb chudych, ryb tłustych) na ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy gruczołu krokowego oraz na ryzyko zgonu (ogólne i z powodu nowotworu prostaty) u mężczyzn ze zdiagnozowanym nowotworem złośliwym gruczołu krokowego. W populacji 27 178 mężczyzn zdiagnozowano w okresie badania 1690 przypadków nowotworu złośliwego gruczołu krokowego, z czego 1042 przypadki otrzymały 7 lub więcej punktów w skali Gleasona (zalecany przez WHO system klasyfikacji patomorfologicznej raka gruczołu krokowego) a 498 przypadków, 8 lub więcej punktów. Wśród mężczyzn biorących udział w badaniu wystąpiły 364 zgony, z czego 228 z powodu nowotworu złośliwego gruczołu krokowego.  

W przeprowadzonym badaniu nie zaobserwowano wpływu konsumpcji ryb (bez względu na rodzaj) na ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy gruczołu krokowego. Poziom spożycia ryb nie wpływał również na ogólne ryzyko zgonu. Analiza umieralności z powodu nowotworu prostaty, wskazuje na wzrost ryzyka zgonu jedynie przy najwyższym spożyciu tłustych ryb. Wzrost konsumpcji o 25 gramów dziennie wiąże się z prawie 30% wzrostem ryzyka zgonu, RR=1.27 (95%CI=1.04-1.55).

Podsumowując wyniki badania, nie wykazano związku spożycia ryb z ryzykiem zachorowania na nowotwór złośliwy gruczołu krokowego oraz ogólnym ryzykiem zgonu. Jedynie przy najwyższym poziomie spożycia tłustych ryb obserwuje  się podwyższone ryzyko zgonu z powodu nowotworu prostaty.