Związek pomiędzy spożywaniem przetworów mięsnych a ryzykiem zachorowania na nowotwór złośliwy pęcherza moczowego był analizowany w szeregu badań epidemiologicznych nie dając jednoznacznych rezultatów. Kolejne badanie kohortowe zostało przeprowadzone w dużej populacji 101 721 osób w ramach Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian (PLCO) Cancer Screening Trial. W czasie średniego czas obserwacji trwającego 12,5 roku rozpoznano 776 nowych zachorowań na nowotwory złośliwe pęcherza moczowego. Wzrost spożycia przetworów z czerwonego mięsa w badanej populacji wiązał się z istotnym wzrostem ryzyka zachorowania na nowotwory pęcherza moczowego. U osób spożywających najwięcej tego rodzaju produktów zaobserwowano prawie 50% wzrost ryzyka zachorowania, w relacji do osób konsumujących najmniejsze ilości przetworów z czerwonego mięsa, HR=1.47 (95%CI=1.12-1.93). W przypadku ogółu przetworów mięsnych zaobserwowany wzrost ryzyka zachorowania na nowotwory pęcherza moczowego był jedynie sugerowany i nieistotny statystycznie.

Wyniki analizy przeprowadzonej w dużej populacji wskazują na istotny wzrost ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe pęcherza moczowego wraz ze wzrostem spożycia przetworów z czerwonego mięsa.

[artykuł przygotował Piotr Wojtyś w oparciu o: https://cebp.aacrjournals.org/content/28/12/1993]