Wyniki dotychczasowych badań nad wpływem picia wina na ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy nie dały podstaw do jednoznacznego wniosku czy jest to czynnik ochronny czy może jednak czynnik ryzyka. Na łamach „European Journal of Cancer Prevention” opublikowane zostały rezultaty meta-analizy 8 badań epidemiologicznych, do których włączonych zostało ponad 12 tysięcy przypadków zachorowań na nowotwory jelita grubego i odbytnicy. Nie wykazano związku pomiędzy piciem wina a ryzykiem zachorowania na te nowotwory. W szczegółowej analizie spożycie wina nie wpływało na poziom ryzyka zachorowania na nowotwory jelita grubego, nowotwory odbytnicy zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Poziom spożycia wina (niskie, średnie, wysokie) również nie zwiększał ani nie obniżał zagrożenia nowotworami jelita grubego i odbytnicy. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują na brak związku pomiędzy piciem wina a poziomem ryzyka zachorowania na  nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy.


[artykuł opracował Piotr Wojtyś na podstawie: https://journals.lww.com/eurjcancerprev/Abstract/2019/05000/Wine_consumption_and_colorectal_cancer_risk__a.2.aspx]