Kawa zawiera wiele substancji bioaktywnych, które mogą wpływać na proces kancerogenezy (powstawania nowotworów). Poszczególne wyniki badań nad wpływem picia kawy na ryzyko zachorowania na nowotwory jelita grubego i odbytnicy nie są jednoznaczne.

Celem pogłębienia wiedzy w tym zakresie, przeprowadzone zostało wieloośrodkowe badanie w populacji włoskiej i hiszpańskiej. Do badania włączono 2289 osób z potwierdzonym nowotworem złośliwym jelita grubego i odbytnicy oraz 3995 osób bez nowotworu złośliwego, stanowiące grupę kontrolną.

W porównaniu z osobami niepijącymi kawy, nie wykazano zmiany ryzyka zachorowania na nowotwory jelita grubego i odbytnicy u osób pijących kawę (OR=0.99, 95%CI=0.95-1.02). Rodzaj pitej kawy (kofeinowa, bezkofeinowa), liczba wypijanych dziennie filiżanek (5 filiżanek i więcej) ani czas od jakiego dana osoba piła kawę (50 lat i dłużej) nie wpływały modyfikująco na poziom ryzyka.

Wyniki dużego badania przeprowadzonego we Włoszech i w Hiszpanii wskazują na brak wpływu picia kawy na ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy.

Coffee consumption and colorectal cancer risk: a multicentre... : European Journal of Cancer Prevention (lww.com)