Kawa zawiera wiele substancji bioaktywnych, które mogą wpływać na proces kancerogenezy.  Wyniki badań nad wpływem picia kawy na ryzyko zachorowania na nowotwory jelita grubego i odbytnicy nie są jednoznaczne. Celem pogłębienia wiedzy w tym zakresie, przeprowadzone zostało wieloośrodkowe badanie typu case–control w populacji włoskiej i hiszpańskiej. Do badania włączono 2289 osób z potwierdzonym nowotworem złośliwym jelita grubego i odbytnicy oraz 3995 osób bez nowotworu złośliwego, stanowiące grupę kontrolną. 

W porównaniu z osobami niepijącymi kawy, nie wykazano zmiany ryzyka zachorowania na nowotwory jelita grubego i odbytnicy u osób pijących kawę. Rodzaj pitej kawy (kofeinowa lub bezkofeinowa), liczba wypijanych dziennie filiżanek (5 filiżanek i więcej) ani czas, od jakiego dana osoba piła kawę (50 lat i dłużej), nie wpływały modyfikująco na poziom ryzyka.

Wyniki dużego badania przeprowadzonego we Włoszech i w Hiszpanii wskazują na brak wpływu picia kawy na ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy.