Związek pomiędzy nadciśnieniem tętniczym a ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy nie jest wyjaśniony. Zbadanie tego związku było celem meta-analizy 25 badań epidemiologicznych przeprowadzonej w populacji prawie 2 mln osób, której wyniki opublikowane zostały na lamach European Journal of Cancer Prevention.

Wyniki badania wskazują, że nadciśnienie tętnicze wiąże się z około 15% wzrostem ryzyka zachorowania na nowotwory jelita grubego i odbytnicy. W populacji męskiej z nadciśnieniem tętniczym wzrost ryzyka zachorowania na nowotwory jelita grubego wyniósł 17%, natomiast na nowotwory odbytnicy- 35%.

Nie zaobserwowano wpływu nadciśnienia tętniczego na ryzyko zachorowania na nowotwory jelita grubego i odbytnicy u kobiet.

Wyniki przeprowadzonej meta-analizy wskazują, że nadciśnienie tętnicze może być czynnikiem ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy u mężczyzn.