Analiza związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poziomem kwasu foliowego (witamina B9) w organizmie a ryzykiem zachorowania na nowotwór złośliwy przełyku, była celem meta-analizy badań, której wyniki opublikowane zostały na łamach „European Journal of Cancer Prevention”. Do analizy włączono 3886 osób z nowotworem przełyku rozpoznanym w ramach 23 badań epidemiologicznych. Oszacowano ryzyko zachorowania przy wysokiej podaży kwasu foliowego/wysokim poziomie w surowicy krwi w relacji do niskiej podaży/niskiego poziomu w surowicy krwi. Przy wysokiej podaży witaminy B9 wykazano około 40% redukcję ryzyka zachorowania na nowotwór złośliwy przełyku (OR=0.64), natomiast wysoki poziom tej witaminy w surowicy krwi wiązał się z prawie 60% redukcją ryzyka zachorowania (OR=0.45). Kiedy poziom kwasu foliowego w surowicy krwi jest o 10 μg/l wyższy od najniższego poziomu referencyjnego (3.44 μg/l), ryzyko zachorowania na nowotwór przełyku maleje wraz ze wzrostem poziomu witaminy B9 w surowicy. Przy dziennej podaży kwasu foliowego o 50 μg/dzień wyższej od najniższej zalecanej dawki dziennej (125.21 μg/dzień), ryzyko zachorowania maleje wraz ze wzrostem podaży tej witaminy. Wyniki przeprowadzonej meta-analizy wskazują na profilaktyczne właściwości witaminy B9 w zapobieganiu nowotworom przełyku.

[przygotował Piotr Wojtyś w oparciu o: https://journals.lww.com/eurjcancerprev/Abstract/2019/05000/Folate_intake,_serum_folate,_and_risk_of.5.aspx]