Spożycie orzechów może potencjalnie obniżać ryzyko występowania nowotworów złośliwych, jednak dane epidemiologiczne w tym zakresie są bardzo ograniczone.

W badaniu prospektywnym przeprowadzonym w populacji holenderskiej (120 852 mężczyzn i kobiet w wieku od 55 do 69 lat w momencie przystąpienia do badania) analizowano wpływ konsumpcji orzechów na ogólne ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe oraz ryzyko zachorowania na nowotwory tytonio-zależne oraz alkoholo-zależne.

W czasie 20 lat trwania badania zdiagnozowano w opisywanej populacji 19 255 zachorowań na nowotwory złośliwe. Nie zaobserwowano związku pomiędzy całkowitą konsumpcją orzechów, orzechów z drzew orzechowych, orzechów ziemnych oraz spożyciem masła orzechowego a ryzkiem zachorowania na nowotwory złośliwe u kobiet i u mężczyzn (w tym ryzkiem zachorowania na nowotwory, których czynnikiem ryzyka jest palenie papierosów oraz spożycie alkoholu). Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że spożycie orzechów nie wpływa na ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe.