Kobiety obciążone dziedzicznymi mutacjami w genach BRCA1 i BRCA2 charakteryzuje wysokie życiowe ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe piersi i jajnika. W badaniu, którego wyniki opublikowano na łamach British Journal of Cancer, analizowano poziom stresu związanego z nowotworami w międzynarodowej grupie kobiet (576 osób) z mutacjami w genach BRCA, bez wcześniej zdiagnozowanego nowotworu. W ankiecie pytano o opcje obniżenia ryzyka nowotworu, programy badań przesiewowych oraz mierzono poziom stresu związanego z nowotworami złośliwymi (według Skali Wpływu Zdarzeń). Po średnim czasie około 5 lat od potwierdzenia mutacji w genie BRCA, stan stresu związanego z nowotworami złośliwymi na poziomie od średniego do poważnego zaobserwowano u 16.3% kobiet. W grupie kobiet, u których przeprowadzone zostały operacje chirurgiczne redukujące ryzyko nowotworów piersi i jajnika, stany stresowe był obserwowane rzadziej (u 11.4% osób ) niż u kobiet, których nie poddano operacji (22%).  

Warto podkreślić, że częstość występowania stanów stresowych (na poziomie od średniego do wysokiego) związanych z nowotworami u kobiet z potwierdzonymi mutacjami  w genach BRCA (ale bez nowotworu) była na poziomie porównywanym do częstości występowania tych stanów u kobiet ze zdiagnozowanym nowotworem złośliwym. Niższy poziom stresu zaobserwowano u kobiet po operacjach redukujących ryzyko nowotworów piersi i jajnika.