Celem nowego badania przeprowadzonego w populacji EPIC (populacja europejska prawie 420 tys. osób z dziewięciu krajów) było oszacowanie wpływu poszczególnych elementów diety na ryzyko udaru (niedokrwiennego oraz krwotocznego). Analizowano wpływ spożycia czerwonego mięsa, przetworów mięsnych, drobiu, ryb, nabiału, jajek, płatków śniadaniowych, owoców i warzyw, roślin strączkowych, orzechów i ziaren oraz błonnika pokarmowego. W przypadku udaru niedokrwiennego niższe ryzyko wystąpienia zaobserwowano przy wysokim spożyciu owoców i warzyw (13% redukcja ryzyka przy wzroście spożycia o 200 gramów dziennie, HR=0.87; 0.82-0.93), błonnika pokarmowego (23% obniżenie ryzyka dla wzrostu spożycia o 10 gramów dziennie, HR=0.77; 0.69-0.86), mleka (5% redukcja ryzyka przy wzroście spożycia o 200 gramów dziennie, HR=0.95; 0.91-0.99), jogurtu (9% obniżenie ryzyka dla wzrostu spożycia o 100 gramów dziennie, HR= 0.91; 0.85-0.97) oraz sera (12% redukcja ryzyka przy wzroście spożycia o 30 gramów dziennie, HR 0.88; 0.81-0.97). Jednocześnie wyższe ryzyko wystąpienia tego rodzaju udaru wykazano przy wzroście konsumpcji czerwonego mięsa (7% wzrost ryzyka przy zwiększeniu konsumpcji o 50 gramów dziennie, HR= 1.07; 0.96-1.20).  W przypadku udaru krwotocznego wzrost ryzyka zachorowania zaobserwowano przy wysokim spożyciu jajek (25% wzrost ryzyka przy wzroście spożycia o 20 gramów dziennie, HR= 1.25; 1.09-1.43).

Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują na istotny wpływ diety na ryzyko udaru niedokrwiennego, którego prawdopodobieństwo spada wraz ze wzrostem spożycia owoców, warzyw, błonnika pokarmowego oraz produktów nabiałowych, natomiast rośnie przy wysokim spożyciu czerwonego mięsa. W przypadku udaru krwotocznego jedynym elementem diety o istotnym znaczeniu okazało się, na podstawie opisywanego badania, spożycie jajek.

[artykuł przygotował Piotr Wojtyś na podstawie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32090257]