Wyniki wcześniej przeprowadzonych badań nad wpływem diety na ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego były bardzo niejednoznaczne. Nowa analiza powyższego związku została przeprowadzona w populacji European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) oraz populacji the Netherlands Cohort Study (NLCS) dla 92 produktów żywieniowych. Przeprowadzona została standaryzacja względem całkowitej podaży energii, palenia papierosów, indeksu masy ciała, aktywności fizycznej, poziomu edukacji oraz występowania cukrzycy. W badanych populacjach zdiagnozowano odpowiednio 5916 (EPIC) oraz 3842 (NLCS) zachorowania na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego. Dla żadnego z badanych produktów żywieniowych nie wykazano związku z poziomem ryzyka zachorowania na nowotwory prostaty. Stopień zaawansowania, zróżnicowana i agresywności nowotworu nie wpływał na poziom ryzyka. Wyniki przeprowadzonej analizy w dużych populacjach nie wskazują na istnienie związku pomiędzy dietą a ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego. 

[artykuł przygotował Piotr Wojtyś na podstawie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31705265]