W badaniu kohortowym przeprowadzonym w populacji brytyjskiej analizowano wpływ diety na ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy. Badanie przeprowadzono w populacji 475 581 kobiet i mężczyzn w wieku 40-69 lat (w momencie włączenia do badania), w której rozpoznano 2609 przypadków nowotworów jelita grubego i odbytnicy. W grupie osób, które spożywały dziennie średnio 76 gramów czerwonego mięsa i przetworów mięsnych, zaobserwowano 20% wzrost ryzyka zachorowania (w relacji do osób spożywających średnio 21 gramów dziennie). Zalecenia brytyjskie rekomendują spożywanie dziennie nie więcej niż 90 gramów czerwonego mięsa i przetworów mięsnych. Redukcję ryzyka zachorowania na nowotwory jelita grubego i odbytnicy zaobserwowano natomiast w części populacji spożywającej największe ilości błonnika pochodzącego z chleba i płatków śniadaniowych (14% obniżenie ryzyka). Wzrost spożycia alkoholu o każde 10 gramów dziennie (standardowa jednostka alkoholu - SJA) wiąże się z 8% wzrostem ryzyka zachorowania. Według standardowych porcji alkoholu 330 ml piwa (małe piwo) to 1,19 SJA, 500 ml piwa (duże piwo) to 1,8 SJA, 175 ml wina (kieliszek) to 1,68 SJA a 50 ml wódki to 1,6 SJA. W analizowanej populacji poziom spożycia drobiu, ryb, sera, owoców, warzyw, herbaty i kawy nie wpływał na ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy. 

W przeprowadzonym badaniu wykazano, że elementami diety zwiększającymi ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy są wysoka konsumpcja czerwonego mięsa i przetworów mięsnych oraz picie alkoholu. Czynnikiem obniżającym ryzyko jest spożywanie błonnika pochodzącego z chleba i płatków śniadaniowych.


[artykuł przygotował Piotr Wojtyś w oparciu o: https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz064/5470096?searchresult=1 ]