Spożywanie owoców cytrusowych obniża ryzyko nowotworów jamy ustnej i gardła.


Nowotwory złośliwe jamy ustnej i gardła należą do nowotworów, dla których obserwuje się w ostatniej dekadzie systematyczny wzrost zachorowalności. Podstawowymi czynnikami ryzyka zachorowania są palenie papierosów, spożywanie nadmiernych ilości alkoholu, infekcje HPV, a także mała konsumpcja owoców i warzyw.  

Celem przeglądu systematycznego oraz metaanalizy badań, których wyniki opublikowane zostały na łamach Pharmacological Research, było oszacowanie ochronnego wpływu częstego spożywania owoców cytrusowych na ryzyko zachorowania na nowotwory jamy ustnej i gardła. Do analiz włączono 17 badań, których wyniki wskazują na 50% redukcję ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe jamy ustnej i gardła przy wysokiej konsumpcji owoców cytrusowych (OR=0.50, 95%CI=0.43-0.59).

[opracował Piotr Wojtyś na podstawie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29753688]