Na łamach „Advances in Nutrition” opublikowany został przegląd prawie 300 badań epidemiologicznych analizujących wpływ konsumpcji ryb na ryzyko chorób przewlekłych, w tym chorób serca i układu krążenia oraz nowotworów złośliwych. Zaobserwowana redukcja ryzyka przy wzroście spożycia ryb o każde 100 gramów dziennie wyniosła odpowiednio: 8% dla ogólnego ryzyka zgonu (SRR=0.92; 95% CI: 0.87-0.97), 25% dla ryzyka zgonu z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego (SRR=0.75; 95% CI: 0.65-0.87), 12% dla ryzyka zachorowania na chorobę niedokrwienną serca (SRR=0.88; 95% CI: 0.79-0.99), 25% dla zawału mięśnia sercowego (SRR=0.75; 95% CI: 0.65-0.93), 14% dla udaru (SRR=0.86; 95% CI: 0.75-0.99), 20% dla niewydolności serca (SRR=0.80; 95% CI: 0.67-0.95), 12% dla depresji (SRR=0.88; 95% CI: 0.79-0.98) oraz 35% dla nowotworów wątroby (SRR=0.65; 95% CI: 0.48-0.87). W przypadku większości nowotworów złośliwych nie wykazano związku pomiędzy konsumpcją ryb a ryzykiem zachorowania. Podsumowując wyniki analizy autorzy podkreślają, że wzrost spożycia ryb wiąże się w konsekwencji z obniżeniem ryzyka chorób serca i układu krążenia oraz depresji, a także z redukcją ryzyka zgonu. W związku z powyższym mięso ryb może być traktowane jako zdrowe źródło białka pochodzenia zwierzęcego. W przyszłych badaniach należy rozpatrzyć kwestię wpływu różnych rodzajów spożywanych ryb oraz sposobów ich przygotowania za ryzyko zachorowania na choroby przewlekłe.

[artykuł przygotował Piotr Wojtyś w oparciu o: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32207773]