Czy wartości ciśnienia tętniczego (skurczowego i rozkurczowego) mogą wpływać na ryzyko nowotworów? Próba znalezienia odpowiedzi na to pytanie była celem analizy przeprowadzonej w populacji European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC). Do analizy włączono ponad 300 tys. osób, wśród których rozpoznano w trakcie trwania badania prawie 40 tys. przypadków nowotworów złośliwych. Przy wyższym ciśnieniu tętniczym zaobserwowano wzrost ryzyka zachorowania na nowotwory nerki, 12% wzrost ryzyka przy wzroście ciśnienia skurczowego o każde 10 mmHg, oraz 23% wzrost przy analogicznym wzroście ciśnienia rozkurczowego. Niewielki wzrost ryzyka zachorowania wykazano dla płaskonabłonkowych nowotworów przełyku, nowotworów głowy i szyi, płaskonabłonkowych nowotworów skóry, nowotworów jelita, pomenopauzalnych nowotworów piersi oraz gruczolakoraków trzonu macicy. Wyższe skurczowe ciśnienia tętnicze wiązało się natomiast z niewielkim obniżeniem ryzyka zachorowania na płaskonabłonkowe nowotwory szyjki macicy oraz chłoniaki.   

Przeprowadzone w populacji EPIC badanie potwierdza wyniki wcześniejszych badań epidemiologicznych, w których wykazano niewielki wzrost ryzyka zachorowania przy wyższym ciśnieniu tętniczym w przypadku niektórych typów histologicznych i umiejscowień nowotworów złośliwych.


[artykuł przygotował Piotr Wojtyś w oparciu o: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31319002]