Konsumpcja błonnika pokarmowego ma istotne znaczenie w profilaktyce zdrowotnej, w tym redukuje ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy. Wyjaśnienia wymaga kwestia, które źródło błonnika ma największe znaczenie profilaktyczne. Celem meta-analizy badań kohortowych było określenie ochronnego wpływu błonnika pokarmowego pochodzącego z różnych źródeł (produkty zbożowe, owoce, warzywa, rośliny strączkowe) na ryzyko zachorowania na nowotwory jelita grubego i odbytnicy. Oszacowano wpływ zwiększenia spożycia błonnika o 10 gramów dziennie na poziom ryzyka zachorowania. Zaobserwowana redukcja ryzyka wynosiła około 10%, przy czym o ile dla każdego źródła błonnika wykazano spadek ryzyka, najistotniejszy wynik uzyskano dla błonnika z ziaren. Wysoka konsumpcja błonnika w badanej populacji wiązała się również z obniżeniem prawdopodobieństwa wystąpienia gruczolaka (adenoma) w jelicie.


[artykuł przygotował Piotr Wojtyś w oparciu o https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31495339]