Na łamach „Value Health” opublikowana została najnowsza meta-analiza 38 badań kohortowych z lat 1994-2017 analizujących wpływ aktywności fizycznej na ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy piersi. Na podstawie analizy ponad 60 tys. przypadków zachorowań wykazano 13% obniżenie ryzyka nowotworu piersi u kobiet aktywnych fizycznie (ORR=0.87, 95%CI=0.84-0.90). Obniżenie ryzyka obserwowano konsekwentnie we wszystkich grupach badanych kobiet. Redukcja ryzyka była nieco wyższa (17%) w przypadku kobiet przed menopauzą niż po menopauzie (9%). W zależności od rodzaju aktywności fizycznej redukcja ryzyka wynosiła: 12% dla aktywności rekreacyjnej, 9% w przypadku aktywności związanej z pracą zawodową oraz 13% w przypadku aktywności niezwiązanej z pracą zawodową.  Obniżenie ryzyka (12%) w przypadku kobiet charakteryzujących się BMI poniżej 25 kg/m2 było podobne jak u kobiet z BMI powyżej tej wartości (13%).  Zaobserwowano liniowy związek pomiędzy poziomem aktywności fizycznej a redukcją ryzyka zachorowania. Wzrost aktywności fizycznej o 10 MET tygodniowo (jeden MET jest równoważny wydatkowi energetycznemu podczas pozostawania w spoczynku, odpowiada on zużyciu tlenu podczas spoczynku w pozycji siedzącej przez osobę ważącą 70 kg) wiąże się z 3% redukcją ryzyka zachorowania przy aktywności rekreacyjnej oraz 2% obniżeniem ryzyka w związku z ogólnym wzrostem aktywności fizycznej.

[przygotował Piotr Wojtyś w oparciu o: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30661625]