Według badania przeprowadzonego przez American Society of Clinical Oncology (ASCO), prawie 4 na 10 osób w USA twierdzi, że nowotwory złośliwe można wyleczyć przy pomocy terapii alternatywnych (leczenie tlenem, dieta, zielarstwo, itd.), bez standardowego leczenia.

Jedną z ważniejszych kwestii w dziedzinie onkologii jest korekcja błędnych przekonań odnośnie terapii onkologicznej, które są rozpowszechniane w społeczeństwie – twierdzi szefowa ASCO, Monica Bertagnolli. Decyzja odnośnie podjęcia odpowiedniego leczenia ma istotne znaczenie dla dalszego trwania życia. Wiara w efektywność terapii alternatywnych może mieć dramatyczne konsekwencje. 
Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że umieralność u pacjentów onkologicznych, którzy zrezygnowali z klasycznej terapii na rzecz medyny alternatywnej, jest 2,5-krotnie wyższa niż u pacjentów leczonych konwencjonalnie. W szczegółowej analizie uwzględniającej poszczególne nowotwory złośliwe różnice były jeszcze bardziej drastyczne. Umieralności pacjentek z nowotworem piersi leczonych terapią alternatywną była sześciokrotnie wyższa, a w przypadku pacjentów z nowotworami jelita grubego i odbytnicy – 4,5-krotnie wyższa, w porównaniu z pacjentami leczonymi klasycznie.
Bardzo alarmujące są wyniki innego badania ASCO, w którym wykazano, ze wiara w terapię alternatywną jest powszechna u młodych ludzi. Odpowiednio 47% respondentów w wieku 18-37 lat oraz 44% respondentów w wieku 38-53 lata zgadza się w jakimiś stopniu lub bardzo ze stwierdzeniem, że terapia alternatywna, bez klasycznego leczenia przeciwnowotworowego, jest skuteczna w walce z chorobą nowotworową.  


[przygotował Piotr Wojtyś na podstawie: https://www.medscape.com/viewarticle/904096]