Wyniki badań epidemiologicznych wskazują na profilaktyczny wpływ regularnego stosowania aspiryny w nowotworach złośliwych. Aby oszacować, czy stosowanie aspiryny fatycznie obniża ryzyko zachorowania na różnego typu nowotwory złośliwe, przeprowadzona została meta-analiza wyników 218 badań. Jej rezultaty wskazują, że stosowanie aspiryny obniża ogólne ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe o około 10% (RR=0.89, 95%CI=0.87-0.91). W analizie dla poszczególnych nowotworów złośliwych zaobserwowano redukcję ryzyka zachorowania dla nowotworów:

  • żołądka (25%),
  • przełyku (25%),
  • jelita grubego i odbytnicy (21%),
  • trzustki (20%),
  • jajnika (11%),
  • trzonu macicy (8%),
  • piersi (8%),
  • gruczołu krokowego (6%).
Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują na redukcję ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe w związku z regularnym stosowaniem aspiryny. Należy jednak pamiętać, że jej konsumpcja w ramach prewencji nowotworowej nie może być zalecane dla generalnej populacji ze względu na poważne skutki uboczne, szczególnie krwawienia z przewodu pokarmowego.      

[opracował Piotr Wojtyś na podstawie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29534696]