W ramach EPIC (The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition), badania kohortowego prowadzonego w 10 krajach Europy Zachodniej w populacji 521 000 osób, oszacowano odsetek nowotworów złośliwych za który odpowiada picie alkoholu (obecnie i w przeszłości).

Biorąc pod uwagę zachorowania na wszystkie nowotwory złośliwe, spożycie alkoholu odpowiada za 10% zachorowań u mężczyzn oraz 3% zachorowań u kobiet. W szczegółowej analizie dla poszczególnych nowotworów złośliwych, największy udział picia alkoholu jako przyczyny zachorowania zaobserwowano dla nowotworów górnego odcinka przewodu pokarmowo-oddechowego (44% zachorowań u mężczyzn, 25% u kobiet), wątroby (33% zachorowań u mężczyzn, 18% u kobiet) oraz nowotworów złośliwych jelita grubego i odbytnicy (17% zachorowań u mężczyzn, 4% u kobiet).  Spożycie alkoholu odpowiada również za 5% zachorowań na nowotwory złośliwe piersi u kobiet.

Duża część zachorowań związanych z piciem alkoholu w przeprowadzonym badaniu związana była ze spożyciem alkoholu powyżej zalecanej górnej granicy spożycia. Zalecane jest ograniczenie spożycia alkoholu do jednego drinka dziennie przez kobiety oraz do dwóch drinków dziennie przez mężczyzn. Jeden drink to około 360 ml piwa, 150 ml wina lub 45 ml wódki. Wyniki przeprowadzonej analizy jednoznacznie wskazują, że spożycie alkoholu jest istotnym czynnikiem ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe a abstynencja lub ograniczenie spożycia, istotnym krokiem w profilaktyce przeciwnowotworowej.