Panel ekspertów analizujących wpływ ćwiczeń fizycznych na nowotwory złośliwe zaobserwował silny związek pomiędzy aktywnością fizyczną a długością życia po diagnozie nowotworu złośliwego. W nowym przewodniku dla pacjentów po diagnozie nowotworu złośliwego, zaleca się ćwiczenia aerobowe o średniej intensywności (wysiłek fizyczny, przy którym można rozmawiać, ale nie można już śpiewać) lub ćwiczenia z obciążeniami (resistance training), celem obniżenia syndromów związanych z nowotworem złośliwym, takich jak: niepokój, depresja, zmęczenie, obniżenie sprawności fizycznej i jakości życia. W przeszłości nie zalecano ćwiczeń fizycznych dla pacjentów po diagnozie nowotworu, aby nie zwiększać ryzyka obrzęku limfatycznego. Autorzy analizy wskazują, że kobiety po nowotworze piersi mogą bezpiecznie zapobiegać obrzękowi poprzez ćwiczenia fizyczne z obciążeniem  zgodnie z zasadą „zacznij wolno i zwiększaj obciążenie stopniowo”.

Nowe zalecenia wydano, aby pomóc pacjentom po diagnozie nowotworu złośliwego włączać ćwiczenia fizyczne do procesu rehabilitacji. Autorzy przypominają jednocześnie, że osoby dorosłe powinny być aktywne fizycznie w ramach profilaktyki antynowotworowej.

Aktywność fizyczna pozwala zapobiegać 7 typom nowotworów złośliwych: pęcherza moczowego, piersi, jelita grubego, trzonu macicy, przełyku, nerki i żołądka.

Skrócenie czasu spędzanego w pozycji siedzącej pozwala zredukować ryzyko nowotworów jelita grubego i odbytnicy, trzonu macicy oraz płuca.

Ćwiczenia fizyczne po diagnozie nowotworów piersi, jelita grubego i odbytnicy oraz gruczołu krokowego mogą ograniczyć ryzyko nawrotu choroby oraz wydłużyć życie.

Zaleca się ochronę przed nadmierną ekspozycją na promienie słoneczne w czasie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. U osób z wcześniejszą diagnozą nowotworu może występować wyższe ryzyko nowotworów skóry.

W skali świata 1 na 4 osoby jest nieaktywna fizycznie dodatkowo zwiększając swoje ryzyko zachorowania na nowotwory. Bycie aktywną (aktywnym) fizycznie to jeden z najbardziej pomocnych kroków dla ludzi w każdym wieku aby chronić się przed nowotworami złośliwymi.


[tekst przygotował Piotr Wojtyś w oparciu o: http://www.cancer.org/latest-n... ]