Wyniki przeprowadzonych badań epidemiologicznych wskazują na to, że aktywność fizyczna wiąże się z obniżeniem ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy. Jednocześnie w ostatnio przeprowadzonych badaniach zaobserwowano wzrost ryzyka tych nowotworów w związku z siedzącym trybem życia. W części tych badań nie uwzględniono jednak wpływu aktywności fizycznej jako potencjalnego czynnika zakłócającego.  Celem badania, którego wyniki opublikowano na łamach European Journal of Cancer Prevention, było oszacowanie niezależnego i łącznego wpływu siedzącego trybu życia oraz aktywności fizycznej na ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy u kobiet po menopauzie.  W populacji the Women's Health Initiative Observational Study liczącej 74 870 kobiet, w ciągu 13 lat trwania badania, zdiagnozowanych zostało 1145 przypadków nowotworów jelita grubego i odbytnicy.

W analizie wykorzystującej standaryzację względem wieku zaobserwowano wzrost ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy u kobiet spędzających dużą część dnia w pozycji siedzącej (>= 10 godzin dziennie vs. < 5 godzin dziennie). Jednak związek ten przestał być istotny statystycznie po standaryzacji wieloczynnikowej względem znanych czynników wpływających na ryzyko zachorowania na nowotwory jelita grubego i odbytnicy.  W relacji do kobiet najmniej aktywnych fizycznie (<= 1.7MET-godzin/tydzień), obniżone o prawie 20% ryzyko zachorowania na nowotwory jelita grubego i odbytnicy wykazano u kobiet najbardziej aktywnych fizycznie (> 20MET-godzin/tydzień), RR=0.81 (95%CI=0.66-1.00). W analizie wieloczynnikowej, w porównaniu do grupy kobiet nieaktywnych fizycznie i jednocześnie spędzających najwięcej czasu w pozycji siedzącej (>= 10 godzin dziennie), zaobserwowano trend spadku ryzyka zachorowania wraz ze wzrostem aktywności fizycznej niezależnie od zmiany czasu spędzanego w pozycji siedzącej. Wykazano spadek ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy wraz ze wzrostem rekreacyjnej aktywności fizycznej, a trend te jest szczególnie wyraźny w przypadku nowotworów odbytnicy. W analizie wieloczynnikowej nie wykazano związku pomiędzy czasem spędzanym w pozycji siedzącej a ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe jelita grubego i odbytnicy.