W ostatniej dekadzie umieralność na nowotwory złośliwe obniżyła się w większości krajów. Naukowcy z całego świata dokonali istotnych postępów w zakresie zrozumienia jak skutecznie zapobiegać nowotworom, odpowiednio wcześnie je diagnozować oraz skutecznie leczyć pacjenta, wydłużając w istotnym stopniu przeżywalność po diagnozie raka. American Cancer Society (ACS) przedstawia 10 najistotniejszych zmian z ostatniej dekady:

  1. Bardziej precyzyjne leczenie nowotworów. Terapia pacjenta może być bardziej precyzyjna poprzez dobranie indywidualnego sposobu leczenia na podstawie diagnostyki genetycznej nowotworów.
  2. Prognozy odnośnie przeżywalności po diagnozie nowotworu pogarszają się wraz z pojawieniem się przerzutów komórek nowotworowych do sąsiednich tkanek i narządów.
  3. Pojawienie się nowych typów immunoterapii, w tym CAR-T, najnowocześniejszej metody leczenia pacjentów z chłoniakami.
  4. Do coraz większej części populacji dociera informacja, że nadwaga jest czynnikiem ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe. Nadmierna masa ciała zwiększa ryzyko zachorowania na 13 typów nowotworów.
  5. Palenie papierosów jest ciągle najważniejszą przyczyną zgonów, której można uniknąć na etapie profilaktyki pierwotnej.
  6. Coraz więcej wiadomo na temat wpływu mikrobiomu (bakterie, wirusy, grzyby żyjące w ludzkim organizmie) na proces kancerogenezy. Zaburzenie równowagi mikrobiomu może się przyczyniać do wielu chorób, w tym nowotworów.
  7. Mutacje w DNA nie są jednymi przyczynami nowotworów. Przyczyną może być „zachowanie” genów, bez zmian w materiale genetycznym (epigenetyka).
  8. Nierówności społeczne mają znaczenie. Gorszy dostęp do diagnostyki i leczenia onkologicznego z nimi związany wpływa na pogorszenie perspektyw odnośnie przeżywalności po diagnozie nowotworów złośliwych.
  9. Lepsze zrozumienie procesów metabolicznych zachodzących w komórkach nowotworowych pozwala na wprowadzenie nowych terapii celowanych.
  10. Wprowadzenie na odpowiednio wczesnym etapie leczenia opieki paliatywnej wpływa korzystnie na stan zdrowia pacjenta oraz przebieg procesu leczenia.

[artykuł przygotował Piotr Wojtyś na podstawie: http://www.cancer.org/latest-news/cancer-research-insights-from-the-latest-decade-2010-to-2020.html]