Już w tym tygodniu obchodzimy 8 września- Światowy Dzień Fizjoterapii!

Chcieliśmy się z Wami podzielić informacjami na temat dostępnych usług fizjoterapeutycznych w ramach świadczeń gwarantowanych przez NFZ.

Możliwa są:

1️⃣ Fizjoterapia ambulatoryjna

2️⃣ Fizjoterapia domowa

3️⃣ Wizyta fizjoterapeutyczna

4️⃣ Zabieg fizjoterapeutyczny

▶️ Fizjoterapia ambulatoryjna wchodzi w skład świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych.

Skierowanie na fizjoterapię może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 od dnia od jego wystawienia.

W ramach świadczeń gwarantowanych jednemu pacjentowi przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie w 10 dniowym cyklu terapeutycznym.

Pacjentowi przysługują zabiegi z zakresu:

 • fizykoterapii: elektroterapia, światłolecznictwo, leczenie zmiennym polem elektromagnetycznym i magnetycznym, ultradźwięki, hydroterapia, krioterapia, balneoterapia, laseroterapia
 • kinezyterapii: ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, pionizacja – prowadzone indywidualnie przez osobę prowadzącą fizjoterapię, ćwiczenia różne: czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne, nauka czynności lokomocyjnych, zabiegi z użyciem wyciągów
 • masażu

▶️  Fizjoterapia domowa wchodzi w skład świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach domowych.

Skierowanie na fizjoterapię może być wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistę: rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej, reumatologii, neurologii, neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii, chirurgii lub chirurgii ogólnej, chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej lub ortopedii i traumatologii lub ortopedii traumatologii narządu ruchu.

Pacjent powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od dnia od jego wystawienia.

Czas trwania fizjoterapii realizowanej w warunkach domowych dla jednego pacjenta wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

▶️  Wizyta fizjoterapeutyczna

Podczas wizyty fizjoterapeuta:

 • układa plan zabiegów fizjoterapeutycznych, które są zgodne ze skierowaniem na rehabilitację,
 • ocenia i opisuje Twój stan – przed rozpoczęciem rehabilitacji lub fizjoterapii,
 • wykonuje badanie czynnościowe narządu ruchu lub inne badanie, które jest potrzebne do ustalenia planu rehabilitacji,
 • przygotowuje końcową ocenę i opisuje Twój stan – po zakończeniu rehabilitacji lub fizjoterapii,
 • udziela Ci zaleceń dotyczących dalszej rehabilitacji

▶️  Zabieg fizjoterapeutyczny  – jest to świadczenie udzielane w cyklach, które odpowiadają twoim potrzebom zdrowotnym.

Zabiegi fizjoterapeutyczne to m.in.:

 • kinezyterapia,
 • masaż,
 • elektrolecznictwo,
 • pole elektromagnetyczne,
 • światłolecznictwo i termoterapia,
 • hydroterapia,
 • krioterapia,
 • balneoterapia.

Zainteresował artykuł?

Z zakresu fizjoterapii w chorobie nowotworowej, więcej przeczytasz na stronie OPEN Poznań 

➡️  https://rehabilitacja-open.pl/...