Redakcja

Administratorem serwisu FAQRAK.pl jest:

Społeczna Fundacja Ludzie dla Ludzi
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
61-863 Poznań 

Kontakt do redakcji:

redakcja@faqrak.pl