Jak się odnieść do wyników z TK? Które to stadium raka jajnika?

23 dni temu
Wynik badania: TK BADANIE TRZECH LUB WIĘCEJ OKOLIC ANATOMICZNYCH BEZ I Z KONTRASTEM (2024-05-21) Badanie TK kl.p. j. brzusznej i miednicy mniejszej wykonano metodą spiralną po doustnym oraz przed i po dożylnym podaniu środka kontrastowego. Dane ze skierowania: obustronny wysięk opłucnowy, w USG płyn w miednicy małej - nie uwidoczniono jajników, spadek masy ciała, wysoki poziom CA-125 i testu ROMA wskazujący na duże prawdopodobieństwo raka jajnika. W USG jamy brzusznej niejasny obraz pogranicza głowy i trzonu trzustki; stan po punkcji - odbarczeniu prawej jamy opłucnowej. Duża ilość płynu w jamach opłucnej, więcej po prawej stronie gdzie u podstawy klatki piersiowej płyn zajmuje całą jej szerokość oraz grubym płaszczem sięga szczytu płuca. W lewej jamie opłucnej płyn grubości płaszcza do około 20mm. Opłucna prawego płuca w części nadprzeponowej wydaje się równomiernie nieco pogrubiała. Nad płynem zamiany niedodmowe. W powietrznych partiach płuc, szczególnie w płatach dolnych zagęszczenie okołooskrzelowe, sugerujące zmiany zapalne. Węzły chłonne śródpiersiowe i wnęk niepowiększone. Ubytki zakontrastowania w gałęziach dystalnych tętnic płucnych dobrze widoczne w tętnicach do płata górnego lewego płuca oraz środkowego. Obraz podostrej zatorowości płucnej. Wątroba niepowiększona o jednorodnej, prawidłowej gęstości z obecnością dwóch nieregularnych hipodensyjnych ognisk w podprzeponowej części prawego płata o wymiarach do 22 mm. Obraz niejednoznaczny, może odpowiadać naczyniakom o wolnym przepływie ewentualnie zmianom przerzutowym - do weryfikacji w rezonansie magnetycznym. Drogi żółciowe wewnątrz i zewnątrzwątrobowe nieposzerzone. Pęcherzyk żółciowy "porcelanowy". Trzustka niepowiększona o jednorodnej gęstości i gładkich obrysach, bez zmian ogniskowych. Śledziona niepowiększona. Nerki prawidłowej wielkości i kształtu, o nieposzerzonym układzie kielichowo-miedniczkowym i zachowanej funkcji. W prawej nerce drobny AML. Nadnercza guzkowo pogrubiałe. Nie stwierdzono obecności powiększonych węzłów chłonnych. W rzucie sieci i obecne zagęszczenia na obrazie typowego "ciasta sieciowego" - obraz rozsiewu procesu rozrostowego. Zmiany te penetrują do przepukliny okołopępkowej. Widoczne także guzkowe zgrubienia otrzewnej w zatoce Douglasa. Zmiany te zlewają się z jajnikami, które nie powiększone. Obraz powyższy może odpowiadać procesowi rozrostowemu jajników (nawet jeśli te nie są powiększone). Pęcherz moczowy słabo wypełniony, gładkościenny. Zmiany zwyrodnieniowe uwidocznionego odcinka kręgosłupa. Wnioski: Obraz przemawia za obecnością procesu rozrostowego prawdopodobnie o punkcie wyjścia z jajników z rozsiewem do otrzewnej i prawdopodobnie także do opłucnej.
1 odpowiedzi:


Zaloguj się lub Zarejestruj, żeby odpowiedzieć lub dodać nowy temat