Wysokie wartości BMI (ang. Body Mass Index) wiąże się powszechnie z wyższym ryzykiem zachorowania na wiele nowotworów. Badania epidemiologiczne wskazują, że miernikiem, który może mieć równie istotne znaczenie, jest obwód talii. Analiza związku tych wskaźników z ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwie była celem badania przeprowadzonego w Katalonii (Hiszpania), w populacji ponad 3.5 mln osób w wieku 18 lat i starszych. Analizę przeprowadzono dla 26 umiejscowień anatomicznych nowotworów złośliwych. W czasie ponad 8 lat trwania badania rozpoznano 202 837 nowych zachorowań na nowotwory złośliwe.

Wyższy poziom BMI wiązał się w badanej populacji ze wzrostem ryzyka zachorowania na 9 typów nowotworów złośliwych (trzon macicy, nerka, pęcherzyk żółciowy, tarczyca, jelito grube i odbytnica, pomenopauzalne nowotwory piersi, szpiczak mnogi, białaczki, chłoniaki) oraz wzrostem zachorowania na kolejne 3 nowotwory u osób niepalących papierosów (nowotwory głowy i szyi, nowotwory mózgu i centralnego układu nerwowego, choroba Hodgkina). Wzrost ryzyka przy wzroście BMI o każde 5 kg/m2 wyniósł około 4-49%, w zależności od rodzaju badanego nowotworu (największe wzrosty zaobserwowano w przypadku nowotworów trzonu macicy, a najniższe w przypadku chłoniaków). Pomiar obwodu talii wykonano dla prawie 300 tys. osób, w której to grupie rozpoznano prawie 28 tys. nowotworów złośliwych. Wzrost ryzyka zachorowania na nowotwory przy wzroście obwodu talii był podobny jak przy wzroście BMI.

W analizie przeprowadzonej w dużej populacji południowej Europy wykazano wzrost ryzyka zachorowania na 12 typów nowotwór złośliwych (w tym dla nowotworów hematologicznych oraz nowotworów głowy i szyi) przy wzroście masy ciała określonej poprzez pomiar BMI oraz obwodu talii.  Wskaźnik BMI oraz obwód talii w zbliżony sposób obrazowały poziom nadwagi oraz poziom tkanki tłuszczowej w organizmie.