Wiek pierwszej miesiączki u kobiet w Europie i USA obniżył się w XIX i XX wieku. Czynnik ten może mieć istotny wpływ na ryzyko wielu chorób przewlekłych. Na łamach Cancer Research opublikowane zostały wyniki badania przeprowadzonego w USA i w Europie w łącznej populacji ponad 500 tys. kobiet, w której zdiagnozowano prawie 61 tys. zachorowań na nowotwory złośliwe.

W omawianym badaniu analizowano wpływu wieku wystąpienia pierwszej miesiączki (tzw. menarche) na ryzyko zachorowania na 19 typów nowotworów złośliwych. Związek zaobserwowano dla 7 typów nowotworów. Każdy późniejszy o 1 rok wiek pierwszej miesiączki wiązał się w badanej populacji z redukcją ryzyka zachorowania na nowotwory:

  • trzonu macicy (obniżenie ryzyka o 9%),
  • wątroby (8%),
  • pęcherza moczowego (4%),
  • jelita grubego i odbytnicy (3%),
  • płuca (2%),
  • piersi (2%),
  • czerniaka złośliwego (5%).

Podobieństwa we wpływie wieku pierwszej miesiączki na ryzyko zachorowania na wymienione nowotwory wskazują na wspólny czynnik występujący na wczesnym etapie życia kobiety. Proponowana hipoteza mówi o wpływie wczesnej ekspozycji na hormony płciowe na ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe w wieku średnim.