Nowe szacunki odnośnie występowania nowotworów złośliwych na świecie wskazują, że w 2020 roku rozpoznano 19,3 mln nowych zachorowań a 10 mln osób zmarło z powodu nowotworów. Powyższe dane przedstawiła Międzynarodowa Organizacja do Badań nad Rakiem (IARC) aktualizując dane z programu Globocan 2020. Według powyższych danych, 1 na 5 osób zachoruje w swoim życiu na nowotwór, a 1 na 8 mężczyzn i 1 na 11 kobiet umrze z powodu nowotworu złośliwego. Aktualnie na świecie żyje około 50 mln osób, u których nowotwór rozpoznano w ciągu ostatnich 5 lat. Starzenie się światowej populacji oraz socjo-ekonomiczne czynniki ryzyka to podstawowe czynniki wpływające na wzrost liczby zachorowań na nowotwory.

Nowotwory piersi stanowią 25% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet. Kolejnymi według częstości występowania nowotworami u kobiet są nowotwory jelita grubego i odbytnicy, płuca, szyjki macicy oraz tarczycy. Nowotwory złośliwe piersi są najczęściej diagnozowanym nowotworem w skali świata, po raz pierwszy wyprzedzając w tym zestawieniu nowotwory płuca, głównie ze względu na duży wzrost liczby zachorowań na nowotwory piersi w krajach o średnich i niskich dochodach.

Nowotwory płuca oraz gruczołu krokowego to najczęściej diagnozowane nowotwory złośliwe u mężczyzn, które odpowiadają razem za prawie 1/3 wszystkich zachorowań na nowotwory u mężczyzn.

Obserwowana jest kontynuacja trendu zwiększającej się dysproporcji w zachorowalności na nowotwory pomiędzy krajami o wysokich dochodach, a krajami o niskich i średnich dochodach, klasyfikowanymi jako Low or Medium Human Development Index (HDI). Dla tych krajów  prognozowany jest największy wzrost liczby nowych zachorowań na nowotwory złośliwe do roku 2040.