W krajach rozwiniętych, 95% przypadków zachorowań na nowotwory złośliwe układu moczowego stanowią nowotwory złośliwe pęcherza moczowego.  Badania epidemiologiczne oraz badania przeprowadzone na zwierzętach wskazują,  że czynniki hormonalne mogą mieć wpływ na występowanie tych nowotworów.

Badanie w tym zakresie przeprowadzono w populacji 333 919 kobiet w kohorcie European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition. W ciągu 15 lat trwania badania zdiagnozowano 529 przypadków nowotworów złośliwych układu moczowego. Analizowano wpływ liczby ciąż i porodów, statusu menopauzalnego, a także stosowania hormonalnej terapii zastępczej na ryzyko zachorowania na tego typu nowotwory.

Czynnikiem, który wpływał na ryzyko zachorowania na nowotwory układu moczowego była liczba ciąż i porodów, ryzyko zachorowania obniżało się wraz ze wzrostem ich liczby.  Natomiast wzrost ryzyka zachorowania w związku ze stosowaniem hormonalnej terapii zastępczej zaobserwowano jedynie u kobiet palących papierosy.