Odpowiednia dawka aktywności fizycznej wiąże się z obniżeniem ryzyka zachorowania na siedem typów nowotworów złośliwych. Nowe badanie, którego wyniki opublikowane zostały na łamach „Journal of Clinical Oncology” wskazują, że równoważności od 2,5h do 5h aktywności fizycznej o średniej intensywności tygodniowo (średnia intensywność to np. szybki marsz) lub od 1,25h do 2,5h aktywności o wysokiej aktywności, wiąże się ze znacznym zyskiem zdrowotnym. Analizie poddano dane z 9 badań prospektywnych obejmujących ponad 750 tys. dorosłych osób (średnia wieku 62 lata), którzy odpowiadali na pytania dotyczące aktywności fizycznej w czasie wolnym. Do opisu intensywności wysiłku fizycznego użyto ekwiwalentu metabolicznego – MET. Jeden MET jest równoważny wydatkowi energetycznemu podczas pozostawania w spoczynku.

Wyniki analizy wskazują, że przy rekomendowanym poziomie aktywności fizycznej mieszczącym się w przedziale 7.5-15 MET tygodniowo (co jest równoważne z 2,5-5 godzinami aktywności fizycznej o średniej intensywności tygodniowo lub 1,25-2,5 godzinami aktywności o wysokiej intensywności) obserwuje się obniżenie ryzyka zachorowania na nowotwory jelita grubego, piersi, trzonu macicy, nerki, wątroby a także obniżenie ryzyka zachorowania na szpiczaka mnogiego oraz chłoniaki.    

W szczegółowej analizie, aktywność fizyczna wiąże się z:

  • 8% obniżeniem ryzyka nowotworów jelita u mężczyzn przy 7,5 MET oraz 14% redukcją przy 15 MET tygodniowo;
  • 6% obniżeniem ryzyka nowotworów piersi przy 7,5 MET oraz 10% redukcją przy 15 MET tygodniowo;
  • 10% obniżeniem ryzyka nowotworów trzonu macicy przy 7,5 MET oraz 18% redukcją przy 15 MET tygodniowo;
  • 11% obniżeniem ryzyka nowotworów nerki przy 7,5 MET oraz 17% redukcją ryzyka przy 15 MET tygodniowo;
  • 14% obniżeniem ryzyka szpiczaków mnogich przy 7,5 MET oraz 19% redukcją ryzyka przy 15 MET tygodniowo;
  • 18% obniżeniem ryzyka nowotworów wątroby przy 7,5 MET oraz 27% redukcją ryzyka przy 15 MET tygodniowo;
  • 11% obniżeniem ryzyka chłoniaków przy 7,5 MET oraz 18% redukcją ryzyka przy 15 MET tygodniowo.

[tekst przygotował Piotr Wojtyś w oparciu o: http://www.cancer.org/latest-news/study-getting-enough-exercise-lowers-risk-of-7-cancers.html]