23 czerwca – Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty

Do powstania nowotworu dochodzi, gdy zaburzona zostanie równowaga pomiędzy ilością obumierających komórek a ilością komórek, które dzielą się i zastępują komórki umierające. U podstawy tego procesu leżą błędy w zapisie i odczycie DNA – informacji genetycznej zawartej we wszystkich komórkach organizmu. Prowadzi to do wyodrębnienia komórek nieśmiertelnych, które dzielą się w sposób nieograniczony poza kontrolą mechanizmów naprawczych organizmu. W ten sposób powstaje masa tkankowa – nowotwór.

W przypadku nowotworu prostaty proces ten rozpoczyna się w prostacie (sterczu) – gruczole krokowym występującym u mężczyzn. Prostata, ze względu na swój kształt i wymiary, przyrównywana jest do kasztana. Jest nieparzystym narządem leżącym w miednicy bezpośrednio pod pęcherzem moczowym. Od przodu graniczy ze spojeniem łonowym, zaś tylna powierzchnia styka się z przednią ścianą odbytnicy (końcowym odcinkiem jelita grubego). Prostata otoczona jest torebką, która otacza gęsty splot żylny. Gruczoł krokowy zbudowany jest z dwóch płatów (lewego i prawego) oraz łączącej ich węziny (tzw. płat środkowy). Wnętrze prostaty budują liczne gruczoły. Przez wnętrze gruczołu krokowego przebiega cewka moczowa. Lekarze urolodzy wyróżniają trzy strefy w obrębie prostaty – część obwodową (w tej strefie najczęściej rozwijają się raki), część środkową oraz część okołocewkową (otaczającą cewkę moczową). Prostata wydziela ciecz, w której zawieszone są plemniki.

95% nowotworów złośliwych prostaty to tak zwane gruczolakoraki – raki wywodzące się z komórek gruczołowych, produkujących wydzielinę prostaty. Rozwijają się one głównie w części obwodowej prostaty (w 70%). Raki prostaty są najczęściej wieloogniskowe – ogniska raka są obecne w kilku miejscach jednocześnie, nie tworzą pojedynczego guza.

W obrębie stercza mogą rozwinąć się także inne typy nowotworów. Należą do nich: - mięsaki - raki z nabłonka przejściowego (urotelialne) - chłoniaki - guzy neuroendokrynne (wydzielające m.in. hormony). Te nowotwory są jednak bardzo rzadkie.

Zapraszamy po więcej informacji odnośnie raka prostaty do naszego Alfabetu Raka 

➡️ https://faqrak.pl/alfabet-raka...