Celem meta-analizy badań opublikowanej na łamach „European Journal of Cancer Prevention” było oszacowanie wpływu trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) oraz niektórych nietrwałych pestycydów na ryzyko zachorowania na nowotwory tarczycy. Trwałe zanieczyszczenia organiczne to organiczne substancje chemiczne, które pozostają niezmienione przez wiele lat, szeroko rozprzestrzeniają się w środowisku, ulegają akumulacji w tkankach tłuszczowych organizmów żywych i są toksyczne dla ludzi i zwierząt. Należy do nich część pestycydów, chemikalia przemysłowe (heksachlorobenzen, polichlorowane bifenyle PCB) oraz niektóre produkty uboczne. Na podstawie ośmiu badań przeprowadzono szczegółową analizę wpływu poszczególnych związków chemicznych na ryzyko zachorowania. Jednoznacznie pozytywny wpływ (wzrost ryzyka) zaobserwowano przy ogólnej ekspozycji na pestycydy, która wiąże się z prawie 50% wzrostem ryzyka wystąpienia nowotworu tarczycy (OR=1.48, 95%CI=1.15-1.91). Szczególnie istotny wzrost ryzyka wykazano przy narażeniu na kontakt z herbicydami. Wyższe ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe tarczycy zaobserwowano również przy zawodowej ekspozycji na pestycydy (rolnicy).

Wyniki przeprowadzonej meta-analizy wskazują na wzrost zagrożenia nowotworami złośliwymi tarczycy przy ekspozycji na pestycydy.

[artykuł przygotował Piotr Wojtyś na podstawie: https://journals.lww.com/eurjc...]