Bardzo mało było dotychczas wiadomo na temat wpływu diety na ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe pęcherza moczowego. W  badaniu przeprowadzonym w ramach  Bladder cancer Epidemiology and Nutritional Determinants (BLEND) analizowano wpływ zachodniej diety (Western Dietary Pattern) na ryzyko zachorowania w populacji 580 768 osób, w której zdiagnozowano 3401 przypadków nowotworów pęcherza moczowego. Dieta zachodnia charakteryzuje się  dużym udziałem produktów typu fast-food, smażonych, wysoce przetworzonego mięsa oraz wyrobów cukierniczych. W analizie wykazano wyraźny związek stosowanie tej diety z wyższym ryzkiem zachorowania na nowotwory pęcherza moczowego.  U osób, których sposób żywienia był najbardziej zbliżony do standardów zachodniej diety zaobserwowano ponad 50% wzrost ryzyka zachorowania (HR=1.54, 95%CI=1.37-1.72). 

W szczegółowej analizie dla  obu płci, wzrost ryzyka wykazano jedynie dla mężczyzn (HR=1.72, 95%CI=1.51-1.96), przy braku związku w kobiecej części populacji.  Wyniki przeprowadzonego badania wskazują jednoznacznie, że u mężczyzn odżywiających się na wzór diety zachodniej obserwuje się wyższe ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe pęcherza moczowego.