Na łamach Nutrition Reviews opublikowane zostały wyniki przeglądu systematycznego badań analizujących wpływ spożycia kwasów tłuszczowych typu trans na ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe. W cytowanym przeglądzie uwzględniono 46 badań epidemiologicznych. Najczęściej analizowanymi nowotworami złośliwymi były: nowotwory piersi (16 artykułów), nowotwory gruczołu krokowego (11 artykułów) oraz nowotwory jelita grubego i odbytnicy (9 artykułów).

Wysoka konsumpcja kwasów tłuszczowych typu trans wiąże się, na podstawie opisywanego przeglądu systematycznego, ze wzrostem ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego oraz jelita grubego i odbytnicy

W przypadku nowotworów prostaty zaobserwowano prawie 50% wzrost ryzyka zachorowania, natomiast wzrost ryzyka zachorowania na nowotwory jelita grubego i odbytnicy wyniósł 26%. Jednocześnie nie wykazano wpływu spożycia kwasów tłuszczowych typu trans na ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe piersi, jajnika oraz chłoniaki.