Wyniki wielu badań epidemiologicznych wskazują, że nadwaga wiąże się ze wzrostem ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe. Na łamach International „Journal of Cancer” przedstawiono wyniki metaanalizy oraz przeglądu systematycznego badań kohortowych analizujących wpływ nadmiernej masy ciała na ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe. Bardzo silny związek (im wyższa masa ciała, tym wyższe ryzyko zachorowania) zaobserwowano dla nowotworów złośliwych trzonu macicy, gruczolakoraka przełyku, nowotworów nerki oraz nowotworów jelita grubego i odbytnicy u mężczyzn. Wzrost masy ciała przyczynie się też do wzrostu ryzyka zachorowania na klika kolejnych umiejscowień nowotworu. Bardzo ciekawą obserwacją było natomiast wykazanie negatywnego związku (im wyższa masa ciała, tym niższe ryzyko zachorowania) w przypadku nowotworów jamy ustnej, płuca, przedmenopauzalnych nowotworów piersi oraz nowotworów gruczołu krokowego w miejscowym stadium zaawansowania.

Wyniki przeprowadzonej metaanalizy jednoznacznie wskazują na wzrost ryzyka zachorowania na wiele umiejscowień nowotworu złośliwego w związku z nadmierną masą ciała, który to związek dla nowotworów piersi potwierdzono w kolejnej metaanalizie badań kohortowych dotyczącej tylko tego umiejscowienia nowotworu. Przy każdym wzroście indeksu masy ciała (BMI) o 5 kg/m2 zaobserwowano 2% wzrost ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe piersi. Jednocześnie, podobnie jak we wcześniej cytowanym badaniu, wzrost indeksu masy ciała wiązał się z obniżeniem ryzyka zachorowania na nowotwory piersi u kobiet przed menopauzą.

[przygotował Piotr Wojtyś w oparciu o źródła:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29696630

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29403312]