Nadwaga, otyłość, wzrost w dorosłości, a także aktywność fizyczna, to czynniki, które mogą wpływać na ryzyko występowania nowotworów hematologicznych. Na łamach „International Journal of Cancer” opublikowane zostały wyniki meta-analizy badań w tym zakresie, która obejmowała oszacowanie wpływu w/w czynników na występowanie różnych typów chłoniaków (NHL), choroby Hodgkina, szpiczaka mnogiego oraz różnych typów białaczek. Nadwaga jest czynnikiem ryzyka zachorowania na chłoniaki (NHL), chorobę Hodgkina, szpiczaka mnogiego, białaczki ogółem oraz ostrą białaczkę szpikową u obu płci, jak również chłoniaka z dużych komórek typu B u kobiet. U wyższych mężczyzn obserwuje się wyższe ryzyko chłoniaków (NHL), natomiast wyższe kobiety charakteryzuje zwiększone ryzyko chłoniaka z dużych komórek typu B, chłoniaka folikularnego, chronicznej białaczki limfatycznej, szpiczaka mnogiego oraz białaczek w tym szczególnie ostrej białaczki szpikowej.  Poziom aktywności fizycznej oraz otyłość brzuszna nie wpływają na poziom występowania nowotworów hematologicznych. Wyniki przeprowadzonej meta-analizy podkreślają znaczenie czynników antropometrycznych w kształtowaniu ryzyka zachorowania na nowotwory hematologiczne.


[artykuł przygotował Piotr Wojtyś w oparciu o: https://www.researchgate.net/publication/330232795_Anthropometric_characteristics_physical_activity_and_risk_of_hematological_malignancies_A_systematic_review_and_meta-analysis_of_cohort_studies_Obesity_height_exercise_and_blood_cancer]