Nasza wiedza na temat wpływu modyfikowalnych czynników na ryzyko zachorowania na chłoniaki jest ograniczona, ze względu na małą liczbę analiz epidemiologicznych w tym zakresie. Badanie nad wpływem stylu życia na ryzyko zachorowania na chorobę Hodgkina oraz chłoniaki nieziarnicze było celem analizy przeprowadzonej w populacji EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition), w której rozpoznano prawie 3 tys. przypadków chłoniaków (132 choroby Hodgkina oraz 2 746 chłoniaków nieziarniczych) w grupie ponad 450 tys. osób. Na podstawie danych na temat palenia papierosów, spożycia alkoholu, diety, aktywności fizycznej oraz wskaźnika masy ciała (BMI) obliczono indeks zdrowego stylu życia (healthy lifestyle index, HLI). Wraz ze wzrostem HLI (świadczącym o bardziej prozdrowotnym stylu życia) malało ryzyko zachorowania na chorobę Hodgkina, co wynikało głównie z faktu niepalenia papierosów, a w bardzo małym stopniu było efektem diety czy aktywności fizycznej. Nie zaobserwowano natomiast żadnego związku pomiędzy indeksem zdrowego stylu życia a ryzykiem wystąpienia chłoniaków nieziarniczych. Wyniki analizy przeprowadzonej w populacji EPIC, które zostały opublikowane na łamach „International Journal of Cancer”, świadczą o bardzo ograniczonym wpływie stylu życia na ryzyko zachorowania na chłoniaki.

Przypominamy, że w naszym Alfabecie Raka znajdziecie wszelkie informacje na temat chłoniaków pod tym linkiem: https://faqrak.pl/alfabet-raka/chloniaki

[artykuł przygotował Piotr Wojtyś na podstawie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32176325]